31
Paź
Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Ogrodowa 23
09:00 to 14:00
From 31-10-18 to 23-05-18